Mans-pris

Männen får arkitektur-priserna. Illustration för tidningen Arkitekten.