Det sanna, det goda, det sköna

En liten animation gjord 2021, mycket kort om Platons idévärld.

Hobbes syn på livet

Thomas Hobbes såg rätt krasst på det hela.