ILLUSTRATION

Jag illustrerar på uppdrag för tidningar, förlag och webb. Tecknat och kollage. Jag jobbar också med olika typer av informationsmaterial och läromedel. Det kan vara bilder för trycksaker och/eller för webbpublicering. Även egna serier.