Jag arbetar på uppdrag för tidningar och förlag med teckningar och kollage. Jag jobbar också med olika typer av informationsmaterial och läromedel. Det kan vara bilder för trycksaker och/eller för webbpublicering.

ILLUSTRATION

Jag har också jobbat med egna serieberättelser och gjort animerade kortfilmer tillsammans med två animatörer.