Jag tecknar och gör collage på uppdrag för tidningar, förlag och jobbar också med olika typer av informationsmaterial. Det kan vara bilder för trycksaker och/eller för webbpublicering. Här ett omslag till Liber. Fallsamling i psykologi.