Jag tecknar och gör collage på uppdrag för tidningar, förlag och jobbar också med olika typer av informationsmaterial. Det kan vara bilder för trycksaker och/eller för webbpublicering. Här en bild som handlar om mänskliga rättigheter.